Werkwijze


 • Ik begin een behandeling altijd met een intakegesprek.  
 • De intakegesprekken voor een Massage en Energiewerk duren 10-15 minuten en daarna volgt de behandeling.  
 • Cliënten die voor een massage komen, dienen van tevoren te douchen. Je kan hier niet douchen. 
 • Ik werk uitsluitend op afspraak en ik heb geen wachtruimte. Dus mocht je eerder komen, dan kan je helaas voor een gesloten deur staan.
 • De intakegesprekken voor Rouw en Verlies verwerking duren een uur. 
 • Na het intakegesprek maak ik een plan van aanpak en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. 
 • Ik bespreek bij de start van de hulpverlening het plan van aanpak en de prognose van het aantal gesprekken. Aansluitend beginnen we aan uw gewenste situatie te werken.
 • Ik ben psychosociaal werker dit houdt in dat ik naar de wisselwerking tussen het gedrag van de cliënt en zijn omgeving kijk en hoe deze elkaar wederzijds beïnvloeden. 
 • Ik werk contextueel dat wil zeggen dat ik naar de cliënt en zijn geschiedenis kijk. 
 • De behandelingen dienen contant betaald te worden. De factuur wordt achteraf per mail naar u verstuurd.
 • Wanneer je verhinderd bent voor een afspraak kun je deze tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij een niet tijdige afzegging zullen de kosten voor een consult van 1 uur in rekening worden gebracht.