Mindfulness & Coaching 

 

In mijn praktijk coach ik mensen bij Verlies en Verandering.

 

Coaching is ontstaan vanuit de  positieve psychologie en is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.  Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de klant. 

Mindful Coaching vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtepatronen. In het coachingstraject leer ik je met aandacht te focussen op dat wat er op dat moment is. Mindful Coaching is effectief wanneer u met emoties en terugkerende gedachtepatronen zit.  


Uit grootschalig onderzoek naar de effecten van coaching is gebleken dat coaching een positief effect heeft op de volgende vijf onderdelen: 


  • Prestaties en vaardigheden
  • Welzijn
  • Coping
  • Werkhouding
  • Zelfregulatie 

 


Preventieve werking voor: 


  • Psychische klachten zoals depressie, burn-out en stress. 
  • Een toename van positieve gevoelens zoals tevredenheid met het werk. 
  • Verbetering in vaardigheden en effectiviteit.